Showing 3 of 3 results

Ke Kula Niihau o Kekaha Learning Center - A Laboratory PCS

8135 Kekaha Rd , Kekaha , HAWAII - 96752

(808)337-0481

Kekaha Elementary School

8140 Kekaha Rd , Kekaha , HAWAII - 96752

(808)337-7655

Kula Aupuni Niihau A Kahelelani Aloha - NCPCS

8315 Kekaha Rd , Kekaha , HAWAII - 96752

(808)337-2022